ទំព័រដើម

New office Selaglobal
បញ្ចាំឡាន - សិលាគ្លូប៊ល
បញ្ចាំម៉ូតូ-សិលាគ្លូប៊ល
បញ្ចាំប្លង់ដី-សិលាគ្លូប៊ល
បញ្ចាំគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច-សិលាគ្លូប៊ល
សេវារំលស់ប្លង់ពីធនាគារ-សិលាគ្លូប៊ល
Selaglobal's  3 year Anniversary
Selaglobal Vision & mission
New office Selaglobal

ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ​១​២​
ខែ​ឧសភា
ឆ្នាំ​២​០​២​០

ប្រវត្តិសង្ខេបអំពី សិលាគ្លូប៊ល ឯ.ក

  • សិលា​គ្លូប៊​ល​ ​ឯ​.​ក​ ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ ​ដោយ​អ្នក​វិនិយោគ​ ​ទុន​ក្នុងស្រុក​ចំនួន​០​៥​ (ប្រាំ​រូប) ​និង​ ​បាន​ចុះឈ្មោះ​ត្រឹមត្រូវ​ក្នុង​បញ្ជី​របស់​​​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្រោម​ ​អត្តលេខ​M​OC-45131686 ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ​១​២​ ​ខែ​ ​ឧសភា​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​០​ ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ទទួលខុសត្រូវ​មាន​ក​ម្រិ​ត។​
  • សិលា​គ្លូប៊​ល​ ​ឯ​.​ក​ ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​ ​បញ្ចាំ​ ​និង​ ​ប្រា​តិ​ភោគ​ដោយ​អនុប្បទាន​ ​ដោយ​ផ្តោត​ចំពោះ​អតិថិជន​ជា​អាជីវករ​ថ្នាក់​កណ្តាល​ ​មធ្យម​ ​និង​ ​តូច​ ​អ្នកធ្វើការ​ទាំង​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ