ផលិតផល និងសេវាកម្ម

ផលិតផល និងសេវាកម្ម

សិលា​គ្លូប៊​ល​ ​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ផ្ដល់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​បំពេញ​បន្ថែម​ ​ច្រើន​ប្រភេទ​ ​មាន​រយៈពេល​ខ្លី​ ​រហ័ស​ ​និង​ ​សមស្រប​ ​ជូន​ដល់​សហគ្រិន​ខ្នាត​តូច​ ​និង​ ​មធ្យម​សម្រាប់​លំនឹង​ក្នុង​មុខរបរ​ ​និង​ ​ជូន​ដល់​ក្រុម​គ្រួសារ​ ​សម្រាប់​លំនឹង​ក្នុង​ការរស់នៅ​ ​ដោយ​រក្សា​បាន​នូវ​និរន្ដ​ភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​និង​ ​ភាព​ ​ឈ្នះ​ ​ឈ្នះ​ទៅ​គ្រប់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ ​សម្រាប់​រយៈពេល​យូរអង្វែង​​។