ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

Sea Game 2023

ព្រឹត្តការសំខាន់ៗ

បើកសម្ពោធសាខាថ្មី
ខួបគម្រប់ ២ ឆ្នាំ

🙏សូមអនុមោទនា ពិធីកាន់បិណ្ឌ១
ក្រុមហ៊ុន សិលាគ្លូប៊ល ឯ.ក សូមឆ្លៀតឪកាសនេះ
❤️✨សូមជូនពរដល់ អស់លោក អ្នកស្រីទាំងអស់ មានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយ មានសុខភាពល្អ រកទទួលទានមានបាន និង មានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារ
🙏ជៀសផុតពីជំងឺកូវីដ-19គ្រប់ៗគ្នា!!!
អនុវត្តន៍វិធានការណ៍ ៣ កុំ ៣ ការពារ

ពិធីកាន់បិណ្ឌ១
Khmer New Year