អំពីសិលាគ្លូប៊លឯ.ក

អំពីសិលាគ្លូប៊ល

អំពីសិលាគ្លូប៊លជាក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំស្របច្បាប់ដែលមានអជ្ញាបណ្ណពីក្រសួង បាន​បង្កើត​ឡើង​ ​ដោយ​អ្នក​វិនិយោគ​ ​ទុន​ក្នុងស្រុក​ចំនួន​០​៥​ (ប្រាំ​រូប) ​និង​ ​បាន​ចុះឈ្មោះ​ត្រឹមត្រូវ​ក្នុង​បញ្ជី​របស់​​​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្រោម​ ​អត្តលេខ​M​OC-45131686 ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ​១​២​ ​ខែ​ ​ឧសភា​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​០​ ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ទទួលខុសត្រូវ​មាន​ក​ម្រិ​ត។​ សិលា​គ្លូប៊​ល​ ​ឯ​.​ក​ ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​ ​បញ្ចាំ​ ​និង​ ​ប្រា​តិ​ភោគ​ដោយ​អនុប្បទាន​ ​ដោយ​ផ្តោត​ចំពោះ​អតិថិជន​ជា​អាជីវករ​ថ្នាក់​កណ្តាល​ ​មធ្យម​ ​និង​ ​តូច​ ​អ្នកធ្វើការ​ទាំង​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​